Medewerkers

Ceciel Visser
Na haar studie geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft Ceciel Visser 10 jaar gewerkt bij de afdeling ICT van de Universiteit Maastricht. In haar vrije tijd heeft zij haar belangstelling voor natuur- en watereducatie ontwikkeld bij verschillende IVN-afdelingen in Zuid-Nederland. Naast bestuurswerk en het gidsen van natuurwandelingen heeft zij bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe educatieve materialen. Voorbeelden daarvan zijn een Hagedissenpad voor groep 5 van het basisonderwijs en een ‘Harry Potter’-wandeling in de ochtendschemering (er kwamen meer dan 100 kinderen met hun ouders op zondag vóór zeven uur ’s ochtends!)

Sinds 2002 heeft zij van haar hobby haar beroep gemaakt. Bureau BuitenWater is daarvan het resultaat. Ceciel gaf jarenlang rondleidingen op RWZI’s van verschillende Waterschappen, evenals lezingen en gastlessen. Daarnaast ontwikkelt ze materialen voor rondleidingen van waterschappen en lesmaterialen voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Drie jaren heeft ze meegewerkt aan ikonderzoekwater.nl en het WaterEducatieLoket Gelderland - makelaar tussen Voortgezet Onderwijs en waterwerkveld.

Vanaf 2013 ligt de nadruk steeds meer op educatie over energie, hoewel watereducatie belangrijk blijft.
In Berkel-Enschot, sinds sept 2016, is de natuur ook weer meer aandachtsveld geworden; terug naar de eerste liefde!

 

Peter HurkxkensPeter

Peter Hurkxkens is verbonden aan de vakgroep aardrijkskunde van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Na zijn studie milieugeografie met specialisatie watermilieu aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, is hij gedurende 15 jaar verbonden geweest aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Hij was daar docent aardrijkskunde en tevens verantwoordelijk voor het instituutsbrede ICT-beleid. Hij heeft mee aan de wieg gestaan van ict-rijk en competentiegericht leren in de nieuwbouw van dit instituut.
In 2002-2004 is Peter als senior-projectleider in dienst geweest van SOM onderwijs- en milieuprojecten. Hij heeft onder meer verder vorm gegeven aan het Waterservicepunt Nijmegen, een gemeentelijke helpdesk die het afkoppelen van regenwater in al zijn facetten begeleidde.
Sinds februari 2005 heeft hij zijn oude liefde, het onderwijs, weer opgepakt bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zijn specialisaties zijn didactiek, duurzaamheid en waterproblematiek in al zijn facetten. In 2018 verscheen een herziene druk van het boek ‘Lesgeven over duurzame ontwikkeling, een didactische handreiking’ dat Peter schreef met enkele collega's. In zijn werk probeert hij duurzaamheid een steeds grotere rol te laten spelen in zijn lessen en in contacten met zijn uitgebreide netwerk van middelbare scholen in het Brabantse.

Gedurende één dag per week werkt Peter voor Bureau BuitenWater. Hij ontwikkelt lesmateriaal en verzorgt excursies over de waterproblematiek aan alle doelgroepen en leeftijden.

Ten slotte is hij als educatief adviseur verbonden aan een nieuwe digitale lesmethode voor het vak aardijkskunde én aan een nieuwe Informaticamethode voor de bovenbouw Voortgezet Onderwijs, Pictio genaamd. 

 

Testleerlingen en -leerkrachten Leerling

Wij van Bureau Buitenwater gaan buiten kijken en vervolgens zitten we aan ons bureau opdrachten te verzinnen. Of die opdrachten echt zo leuk, zinvol, gevarieerd zijn als wij hopen, weten we pas als ze zijn uitgeprobeerd door leerlingen en leerkrachten/docenten uit de doelgroep. We laten het liefst een hele klas ons materiaal testen!

Een van onze test-leerlingen maakte deze puzzel voor De Dierenark.