Waterwandeling Tiel

De waterwandeling Tiel is ontwikkeld in opdracht van Waterschap Rivierenland. Deze wandeling voert langs vroegere waterlopen in het stadscentrum. De historie biedt vele aanknopingspunten met de huidige waterproblematiek en het waterbeleid voor de toekomst. Enkele onderwerpen die aan de orde komen, zijn: het menselijk ingrijpen in de loop van de rivieren Waal en Linge, de functies van water voor transport en verdediging, waterkwaliteit in de stad, opvang van regenwater, ruimte voor natuur langs de waterkant.

 

downloads/luchtfototiel.jpg