Studiedag Diffuse bronnen

Studiedag Diffuse bronnen van waterverontreiniging

Het begin van Bureau BuitenWater in 2002. Limburgse natuurgidsen kregen een studiedag over diffuse bronnen van waterverontreiniging. Daarbij hoorde een informatiemap met ideeën en werkvormen om aan dit weinig zichtbare onderwerp aandacht te schenken, ook in veldexcursies en voorlichtingsactiviteiten.

Een opdracht van het IVN-Consulentschap Limburg en de Stichting Milieufederatie Limburg.

onkruidbestrijdingsmiddel op de stoep - stroomt mee met het regenwater

Een voorbeeld van een diffuse bron:

Onkruidbestrijdingsmiddel op de stoep.
Dat stroomt mee met het regenwater.