De Waterspuwer

De Waterspuwer

Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2012-13 een wedstrijd uitgeschreven ‘Spuw je ideeën – ontwerp je eigen waterspuwer’ om de inwoners van haar beheergebied bewust maken van de noodzaak tot afkoppelen van regenwater. Hierbij aansluitend heeft Bureau BuitenWater een lespakket gemaakt voor groep 7-8 PO en klas 1 VMBO. Enkele pagina’s uit het leerlingenmateriaal vindt u hieronder. Natuurlijk zijn er ook docentenhandleidingen bij.

- Opdracht: Regenwater drinken?

- Opdracht: Het dak van de schuur

- Opdracht: Regenwater apart

- Opdracht: Regenwater bij de wadi

Doel van de wedstrijd en de lessen is om de leerlingen op een positieve en stimulerende wijze te informeren over het afkoppelen van regenwater en een goede omgang met en gebruik van de riolering en het regenwaterstelsel.

Een doelstelling op lange termijn waar dit lespakket aan bijdraagt, is het vergroten van interesse bij jeugdigen in water en watertechniek.

 

Scholen doen enthousiast mee. Dit is ook terug te lezen in dit persbericht van 17 december 2012.

Hieronder staat een van de vele leuke ontwerpen. Wilt u er meer bekijken, klik hier.