Gastlessen

 

Energie?Zuinig!

Regenwater in Lingewaard

Lessen over zwerfafval en over techniek en duurzaamheid

Een les van de Waterwachter

Les over Duurzaam Waterbeheer

Afkoppelkunst

Wenst u een gastles, workshop of excursie op maat? Bel ons voor de mogelijkheden!

 

Energie?Zuinig!

Welke opdracht vond jij het leukste? De antwoorden op deze vraag buitelen over elkaar heen: Die met het huisje! Die met de wind buiten! Met de zonnepanelen en de draaischijf! Toen je moest uitrekenen dat die ene lamp veel meer stroom gebruikte dan die andere...

Voor elk wat wils bij de experimenten van het lesproject ‘Energie? Zuinig!’. Natuur- en Milieu-Educatie Betuwe heeft dit schooljaar 685 (!) leerlingen op 21 scholen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe laten kennismaken met energie. Begrippen zoals duurzame en fossiele energiebronnen, sluipverbruik en isolatie krijgen een betekenis voor deze kinderen. Met hun leeftijd van 10-12 jaar zijn ze ook goed in staat om na te denken over hun eigen energiegedrag op school en thuis: Welke lampen en apparaten kosten veel stroom? Kun je die uitzetten? Doe jij op school het licht op de WC uit als je weggaat? Gordijnen dicht of open? Airco of zonnescherm? Hoelang laat jij de koelkastdeur open?

Wat leren de leerlingen?

 • Kennis over Duurzaam energiegebruik.
  • Wat is energie?
  • Wat zijn fossiele brandstoffen?
  • Wat zijn natuurlijke energiebronnen? Hoe werken die?
  • Wat is duurzame energie?
  • Hoe kun je energie besparen?
 • Vaardigheden zoals
  • samenwerken, overleggen, taken verdelen
  • onderzoek verrichten met behulp van meetapparatuur en interviews
  • presenteren
 • Houding: leren vragen te stellen bij de energie die ze zelf dagelijks gebruiken; de leerlingen zijn zich ervan bewust dat er keuzes mogelijk zijn voor welke energie je gebruikt en hoeveel.

Energie? Zuinig! is een lesproject over duurzaam energiegebruik van het Centrum voor natuur- en milieu-educatie Betuwe. 
Doelgroep: groep 7 en 8 PO.
Drie lessen, waarvan één gastles door een ervaren gastdocent.
Het sluit aan bij onderwijs in natuur en techniek. De gastdocent brengt materialen mee voor technische proeven en onderzoeken.
De school krijgt tips van leerlingen voor duurzaam energiegebruik.
Meer informatie vindt u op http://www.nmebetuwe.nl/projecten/nieuw-project-voor-alle-scholen-uit-de-gemeente-buren/
Werving en uitvoering van de lessen is gedaan door Ceciel Visser van Bureau BuitenWater, in de schooljaren 2016-17 en 2017-18.

 

Regenwater in Lingewaard

Wat doen ze eigenlijk met die graafmachines bij het riool?

De gemeente Lingewaard voert in verschillende woonkernen rioleringsprojecten uit. De riolering wordt vervangen/vergroot en regenwater wordt afgekoppeld en aangesloten op een regenwaterstelsel. Dit gebeurt ook in straten op loopafstand van de basisscholen.

In 2012 heeft Bureau Buitenwater op verzoek van de gemeente Lingewaard lessen op maat over dit onderwerp gemaakt en uitgevoerd voor de bovenbouw van de twee basisscholen in Doornenburg. In november 2013 kregen leerlingen van basisschool de Marang in Angeren deze les, waarbij natuurlijk ook een bezoek werd gebracht aan de straat waar de graafwerkzaamheden bezig zijn.

En in de zomer van 2015 hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van De Vonkenmorgen en van De Tichelaar in Gendt deze Rioleringslessen gevolgd. Met een vragenlijst gingen ze op pad en het was een hele opgave om alle regenpijpen van hun eigen school te tellen!

De  gemeente was in 2016 in Bemmel aan het werk in straten rond de Oostervelden, vlakbij de scholen De Vlinderboom en Donatushof. Natuurlijk hebben ook leerlingen van deze scholen een kijkje genomen. In de klas bleek tijdens de quiz dat ze goed geluisterd hadden buiten. Ze weten nu hoe en waarom het regenwater apart wordt gehouden van het afvalwater. Voor leuke uitspraken van de leerlingen, klik hier.

 

 

 

Lessen over zwerfafval en over techniek en duurzaamheid

Voor de Stichting Technotrend geeft Ceciel gastlessen over zwerfafval en lessen over techniek en duurzaamheid.
Iedereen ergert zich aan zwerfafval en dat terwijl die plastic flesjes de grondstof kunnen zijn voor nieuwe plastic flesjes. En batterijen van fietslampjes horen niet op de grond, want ze zijn giftig. Bij duurzaamheid denkt iedereen direct aan energie, meestal aan zonnepanelen of windmolens. Hoe werken die eigenlijk? De kinderen leren spelenderwijs over energie en afval, terwijl ze werkstukken maken zoals een windwagen, zonnebloemen die draaien op zonne-energie, een kaart van zelfgemaakt papier en een portemonnee van een drinkpak. Ook gaan ze zelf zonnebrandcrème maken!

 

Een les van de Waterwachter

Waterschap Rivierenland geeft gastlessen aan groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs. De leerlingen doen proefjes en gaan in gesprek met de ‘Waterwachter’ over onze bescherming tegen water (veiligheid en waterpeilbeheer) en hoe wij het water moeten beschermen tegen ons (waterkwaliteit). Ceciel Visser van Bureau BuitenWater is jarenlang Waterwachter geweest in de Betuwe.

Met de Waterwachter is buiten de school nog veel meer te doen: in vervolg op een Waterwachterles kan de klas een sloot onderzoeken, een dijk inspecteren of een rioolwaterzuivering bekijken.

 

Les over Duurzaam Waterbeheer

Gastles Dag van de Duurzaamheid Doorenweerd College Doorwerth
9 mei 2011

 

Samen met Daphne Mol van het Nederlands Watermuseum heeft Ceciel een les over Duurzaam Waterbeheer verzorgd voor leerlingen van de tweede klassen VMBO-T, HAVO en VWO.

 

 

 

 

 

 

Afkoppelkunst: creatieve workshops

Vanaf april 2014 biedt Bureau BuitenWater creatieve workshops aan rondom het scheiden van regenwater en afvalwater.