WaterWorks Brabant

Het project WaterWorks beoogt de belangstelling voor water en voor werken in de watersector te vergroten, op alle onderwijsniveau’s, in de provincie Brabant. Het uiteindelijke doel is het dreigende tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de watersector vóór te zijn.

Bureau BuitenWater heeft in de opstartfase van het project (voorjaar 2010) geadviseerd over mogelijkheden voor watereducatie in primair- en voortgezet onderwijs.