Visie educatie Waterschap Rivierenland

In 2004 heeft Bureau BuitenWater geadviseerd bij de totstandkoming van de ‘Visie op educatie Waterschap Rivierenland 2004-2007. Watereducatie op peil’.
De bijdrage van Bureau BuitenWater betrof onder meer het formuleren van doelstellingen, begrenzingen en mogelijke samenwerkingsverbanden met andere instellingen.

In vervolg hierop heeft Bureau BuitenWater in 2006 onderzocht welke wensen en behoeften ten aanzien van watereducatie leven bij scholen in het werkgebied van Waterschap Rivierenland (zie Water de school in).