Food & Health in VO

 

Het Citadel College in Lent is een onderzoekende school en nam in 2010 deel aan het speerpuntplan “VO onderzoekspartner in Food & Health” van het Kenniscentrum Bèta Techniek.

 

Onderzoek naar waterkwaliteit en waterzuivering is onderdeel van het curriculum. Bureau BuitenWater heeft haar expertise ingebracht voor de ontwikkeling van een onderwijsmodule over deze onderwerpen.