Uitvoering

U kunt Bureau BuitenWater inschakelen voor het uitvoeren van educatieve activiteiten. Te denken valt aan het geven van lessen over RWZI’s aan kinderen en volwassenen, het begeleiden van educatieve activiteiten bij het water, het coördineren en uitvoeren van wandeltochten langs natuurgebieden en waterbergingen van uw waterschap.

 

Ontwikkeling

Bij Bureau BuitenWater kunt u terecht voor bijvoorbeeld

* een gastles over water(schaps)activiteiten in de buurt van een school.

* een lessenserie waarbij de buitenles op school voorbereid wordt en/of de verwerking in de klas gebeurt. Bureau BuitenWater let er op dat via deze lessen ook aan de kerndoelen van het onderwijs wordt gewerkt. Voor leerkrachten betekent dit dat de lessen geen extra tijd vergen van het toch al volle lesprogramma.

* gidsenmateriaal voor het begeleiden van buitenactiviteiten, in of buiten schoolverband.

Kijk ook onze uitgangspunten.


Advies

In 2004 heeft Bureau BuitenWater bijgedragen aan de ‘Visie op educatie Waterschap Rivierenland 2004-2007. Watereducatie op peil’. In vervolg hierop heeft Bureau BuitenWater in 2006 onderzocht welke wensen en behoeften ten aanzien van watereducatie leven bij scholen in het werkgebied van Waterschap Rivierenland (zie ‘Water de school in! ’).
Naast onderzoek en advies over inhoud en aanbod van watereducatie, denkt Bureau BuitenWater mee over ontwikkelen van les- of voorlichtingsmaterialen.