Nieuws

 

6 juni 2018  Teamdag Vitens

Excursie voor medewerkers van Vitens. Het was warm, er moest een grondboor meegesjouwd worden, en toch werd er flink gelopen over de stuwwal bij Beek-Nijmegen. De excursiegangers werden bovendien ingeschakeld bij het verhelderen van de historie van de wasserijen in Beek.

Een medewerker zei naderhand over deze middag: “Het was een geslaagde middag, de gedrevenheid van Peter en Ceciel en de passie waarmee het verhaal is verteld spatte er af” 

 

 

30 maart 2018  Excursie 4VWO Ruimte voor de Rivier Lent

Op deze dag heeft Bureau BuitenWater een excursie verzorgd voor het Northgo College uit Noordwijk. We hebben de nevengeul in Lent bezocht met 12 leerlingen. Hieronder de reactie van één van de docenten.

Hoi Ceciel en Peter,

Wij denken er ook met plezier aan terug. Wij hopen dat de leerlingen nu een beetje meer begrijpen van het rivierenlandschap. Ik vond de opdracht leuk bedacht om op deze drie manieren naar het landschap te kijken. Catering was prima. Volgens mij  was de communicatie oké. 

Voor volgend moeten we nog even kijken. Zoals het er nu uitzien hebben we maar 7 leerlingen en dat is een beetje weinig.

Rest mij nog jullie te bedanken,

Groet Harry Mulder

18 maart 2018  Bestuur Op Groene Voet

Peter is bestuurslid geworden van de Stichting Op Groene Voet. De stichting wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Tilburg. Zij is hét aanspreekpunt voor concrete duurzame initiatieven en heeft een faciliterende functie. Deze functie omhelst algehele advisering, procesbegeleiding van  initiatief, activeren en uitbreiden netwerken, subsidiestromen in beeld brengen, rapportage projectresultaten naar opdrachtgever, public relations van projecten. Voor verdere info zie www.opgroenevoet.nl 

 

Maart 2018  Weer rioleringslessen in Bemmel voor de gemeente Lingewaard

Dit keer gingen de leerlingen van OBS De Regenboog niet alleen kijken bij de werkzaamheden, maar kregen ze ook een bijzondere opdracht. Meester Chris woont namelijk in een van de straten waar de regenpijp losgekoppeld wordt van het vuilwaterriool. Het regenwater uit de regenpijp van zijn huis stroomt door de tuin heen, over de stoep en zo naar het regenwaterputje in de stoeprand. De kinderen werd gevraagd een tuinontwerp te maken waar het regenwater op een mooie manier doorheen stroomt.

 

September 2017  Educatieve Boerderij in oprichting

Ergens in het gebied tussen Tilburg, Loon op Zand en Dongen willen wij deze natuur-en-mensen-ontmoetingsplek gaan realiseren. We, dat zijn de leden van de werkgroep Educatieve Boerderij. Ceciel is er daar één van. Kijk voor de plannen maar eens naar de folder op deze website: 
http://landschaptlz.nl/werkgroep-educatieve-boerderij-2/     
Ceciel is momenteel bezig met opstellen van een educatieplan.
Wil je er meer van weten? Bel dan gerust!

30 maart 2017  Gastles '2035: Onze Toekomst'  

Ceciel heeft voor de gemeente Neder-Betuwe een gastles verzorgd in het kader van het jeugdprogramma van het Gelders Energieakkoord. Ook wethouder Herman Gerritse was aanwezig bij OBS Isandra in IJzendoorn.
In deze les dachten de leerlingen na over de Duurzame Wijk van de Toekomst. Hoe willen zíj dat de wijk van 2035 er uitziet? De kinderen vormen immers de samenleving van de toekomst! Ze bespraken ook wat zij zelf op korte termijn al daaraan kunnen bijdragen.

Schooljaar 2016-2017 Energie? Zuinig! in Neder-Betuwe en Buren

Welke opdracht vond jij het leukste? De antwoorden op deze vraag buitelen over elkaar heen: Die met het huisje! Die met de wind buiten! Met de zonnepanelen en de draaischijf! Toen je moest uitrekenen dat die ene lamp veel meer stroom gebruikte dan die andere...

Lees meer over dit uitdagende lesproject bij onze excursies en gastlessen, klik hier.
Ook in schooljaar 2017-18 wordt de werving en uitvoering van de lessen gedaan door Ceciel Visser van Bureau BuitenWater.

Najaar 2016   Rioleringslessen Bemmel voor basisscholen 

Net als in Doornenburg (2012), Angeren (2013) en Gendt (2015) weer Rioleringslessen voor de gemeente Lingewaard. De kinderen leerden over rioolwater en regenwater en gingen kijken bij de werkzaamheden aan de Oostervelden, Dr. Rudolf van Oppenraaijstraat en Franciscusstraat.

Ook nu weer veel enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen van De Vlinderboom en Donatushof in Bemmel. Enkele reacties:

  • Het was super leuk, de uitleg was goed. Ik kon van alles vragen.
  • Er waren heel veel spullen voor vies en schoon water
  • Je kon alles zien (kabels en buizen in de grond)
  • Nu mochten we in kuil staan, dat mag anders niet.
  • Er waren leuke vragen over het project.
  • Korte, goede afsluiting. De kinderen hebben genoten.
  • De leukste opmerking kwam van Esmee die ochtend: "Dit was de mooiste dag van mijn leven ".


September 2016

Bureau BuitenWater is verhuisd! Van Bemmel naar Berkel-Enschot. Het komend jaar veel verbouwen en tussendoor toch een beetje duurzaamheidseducatie - omdat dat zo leuk is!

Oktober 2015

Paul Klompe was jarenlang aardrijksundedocent aan het RSG Wiringherlant in Noord-Holland en nu wordt hij lerarenopleider bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Bij zijn vertrek gaf hij zijn collega's een excursie cadeau in een heel ander deel van het land. Peter en Ceciel ontvingen de gasten bij de nevengeul van de Waal in Lent en bij de Nijmeegse stuwwal. Na afloop stuurde Paul nog een bedankje plus deze foto.

 

Najaar 2015   Waterspeelplaats

Bij Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving en zorg in Overbetuwe, komt een waterspeelplaats. Ceciel Visser denkt mee om het zo leuk en leerzaam mogelijk te maken.

 

Juni en november 2015

Rioleringslessen Gendt voor basisscholen

Op verzoek van de gemeente Lingewaard hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van De Vonkenmorgen les gekregen over het vervangen van de riolering in de Burchtgraafstraat.
Hier en in andere straten wordt regenwater afgekoppeld en aangesloten op een regenwaterstelsel.
In november hebben ook de leerlingen van De Tichelaar op school en tijdens een bezoek aan de werkzaamheden geleerd over rioolwater en regenwater.

 

April 2015

Excursie Park Lingezegen
Namens Waterschap Rivierenland gaf Bureau BuitenWater uitleg over het waterbeheer in het noordoostelijke gedeelte van Park Lingezegen aan de deelnemers van de fietsexcursie van STUW Overbetuwe op dinsdag 7 en woensdag 8 april 2015. Klik hier voor meer informatie.

 

Maart 2015

Voor de Stichting Technotrend geeft Ceciel gastlessen over zwerfafval en lessen over techniek en duurzaamheid. Klik hier voor meer informatie.

 

Najaar 2014

Bureau BuitenWater ontwikkelt een toolkit voor kinderen die hun spreekbeurt houden over de NSGK Speeltuinbende.

 

Oktober 2014

Voor de Stichting Milieufederatie Limburg geeft Ceciel een korte demonstratie met instructie naar aanleiding van de vraag “Hoe maak ik mijn excursie en gastles boeiend voor kinderen?”

 

April 2014

Samen met Team Duurzaam Onderwijs verzorgt Bureau BuitenWater lessen over duurzaamheid tijdens de Unesco-projectweek van het Maaswaal College in Wijchen. Ceciel zet de leerlingen van 14 tot 16 april buiten met spel en wateronderzoek aan het werk.

 

April 2014

Kom naar Meinerswijk!

Het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’, ten zuiden van Arnhem, is één van de Ruimte voor de Rivier-projecten. Om kinderen het belang van een goede bescherming tegen hoogwater te laten ervaren, heeft Bureau BuitenWater samen met de Stichting NME Overbetuwe een lespakket ontwikkeld. Leerlingen ontdekken de vele facetten van het gebied aan de hand van opdrachten in de klas en een excursie door de uiterwaard. Daar vinden zij informatie om te gebruiken bij de eindopdracht: het maken van een toeristische folder over water, natuur en geschiedenis in Meinerswijk.

Vanaf april 2014 kunnen leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag!

 

Voorjaar 2014

Excursies voor groepen

Wandelen of fietsen door het stuwwallengebied bij Nijmegen, door de historie van het waterrijke Beek bij Ubbergen of goed leren kijken naar het landschap zoals dat gevormd is door het water, of een kijkje nemen bij de werkzaamheden om Ruimte voor de Waal te maken. Maatwerk is mogelijk. Zie Excursies rond Nijmegen.

 

november 2013

Scholen Lingewaard

Wat doen ze eigenlijk met die graafmachines bij het riool?

De gemeente Lingewaard voert in verschillende woonkernen rioleringsprojecten uit. De riolering wordt vervangen/vergroot en regenwater wordt afgekoppeld en aangesloten op een regenwaterstelsel. Dit gebeurt ook in straten op loopafstand van de basisscholen.

In 2012 heeft Bureau Buitenwater op verzoek van de gemeente Lingewaard lessen op maat over dit onderwerp gemaakt en uitgevoerd voor de bovenbouw van de twee basisscholen in Doornenburg. In november 2013 krijgen leerlingen van basisschool De Marang in Angeren deze les, waarbij natuurlijk ook een bezoek wordt gebracht aan de straat waar de graafwerkzaamheden bezig zijn.

 

Voorjaar 2013

Bureau BuitenWater neemt deel aan Team Duurzaam Onderwijs. Wij zetten samen duurzaamheidseducatie in het voortgezet onderwijs op de kaart. Zie Duurzaamheidslessen VO

 

 

1 mei 2012

Het WaterEducatieLoket Gelderland is van start gegaan! Zie www.watereducatiegelderland.nl

 

 

20 december 2011

Peter heeft voor het tijdschrift Geografie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een artikel geschreven over Landbouw en voedselvoorziening in Japan. Hieronder een uitsnede uit de tekst:

' Voor jongeren is het onaantrekkelijk om hun ouders op te volgen. Het is lichamelijk zwaar werk, brengt te weinig op en de stad met zijn voorzieningen, hogere levensstandaard en hogere inkomens lonkt. Steeds meer boerderijen komen leeg te staan en verkommeren. Ondanks al deze problemen wordt de rijstteelt nog steeds sterk ondersteund door de overheid. Dit heeft niet alleen economische redenen en politieke redenen, maar steeds meer een ecologische. Japan is een land van bergen en de paddi’s vangen het regenwater op waardoor de erosie wordt afgeremd. Een bijkomend voordeel is dat ook het verweringsmateriaal uit de bergen opgevangen wordt, waardoor het slib jaarlijks voor een nieuwe aanvoer van voedingsstoffen zorgt. Verder wil men het landschappelijke unieke karakter niet verloren laten gaan. Niet in de laatste plaats functioneren paddi’s als waterbron voor de stedelijke bevolking, waardoor een constantere aanvoer wordt gewaarborgd.'

 

24 mei 2011

Vandaag is het boek 'Lesgeven in duurzame ontwikkeling, een didactische handreiking' verschenen. Het is een handreiking voor iedereen die zich met duurzaamheid en educatie bezig houdt.

Het geeft antwoord op de vraag: hoe pak je onderwijs over duurzame ontwikkeling het beste aan? Peter heeft als schrijver meegewerkt aan deze publicatie en zich vooral bezig gehouden met gedragsveranderingen van pubers. Hij heeft een model geïntroduceerd om vanuit een onderwijskundige invalshoek het gedrag van leerlingen duurzamer vorm te geven. Klik hier voor nadere informatie en bestellen.

 

 

 

2 februari 2011

Bezoek Pakistaanse studenten
Bureau BuitenWater heeft op verzoek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg en met welwillende medewerking van Waterschap Rijn IJssel een excursiedag 'Watermanagement in the Netherlands' verzorgd voor Pakistaanse studenten die in Nederland de minor Global Development Issues volgen.
In de ochtend voerde de autotocht langs de herinrichtingsgebieden van de Linge en werd er een bezoek gebracht aan de rwzi Duiven. 's Middags hebben de studenten de Ooijpolder verkend, waar met name het hoogwater tot vele vragen leidde. De studenten waren onder de indruk van het hoge technologische niveau in Nederland en de wijze waarop het watermanagement georganiseerd is via Waterschappen.